emmanuelvierin.jpg

Home

Monografie

Oeuvre - catalogus

Opzoeken van werken

Signatures

Gedetailleerde schilderijen

Tentoonstellingen

Contacten

Tentoonstellingen

Ook na het overlijden van de kunstenaar in 1954, nam het œuvre van Emmanuel Viérin deel aan het kunstleven. Hieronder volgt de lijst van deze tentoonstellingen. De lijst is chronologisch gerangschikt en gaat gepaard met de plaats en de naam van de inrichtende organisatie. Anderstalige titels worden integraal overgenomen, getrouw aan de eigentijdse spelling . De nummering verwijst naar het volgnummer in de betreffende tentoonstellingscatalogus.


Tijdelijk thuisland                Van het atelier naar de kust
Kunstenaars aan de Westkust                Impressionisten in Knocke & Heyst
Tentoonstelling - Monographie 1869-1954                Tentoonstellingen 1889-1954


(c) Vereniging « Emmanuel Viérin 1869-1954 » - 2015